Pacific Absolute Return

”Multi Strategi UCITS-fond för institutionella kunder men även för pensionsutbetalningar” 

Fonden har som mål att ge en årlig avkastning motsvarande riskfria räntan (OMRXTBILL) + 5%. Fonden placerar fritt inom 3 fokusområden - Räntor, Aktier och Reala Tillgångar - med både långa och korta positioner. Normalt 20-40% i varje ben (nettoexponering i ett ben kan dock vara 0% eller negativ).

För ytterligare presentationer, avkastning och faktablad -

"klicka" på mitt Visitkort

 

ERIC STRAND

Fondförvaltare

Pacific ABSOLUTE RETURN

Pacific PRECIOUS

Visitkort